ராதை மொழி

எனக்காக வாடா கண்ணா
எல்லை தாண்டி வாடா கண்ணா
உன்னோட நானும் நல்லா
உற்சாகமாப் பழகனும் வாடா
நம்மால உலகம் முழுமை
அடையவேணும் அன்பே வாடா
உலகத்த உன் கண்ணால
நான் பாக்க வேணும் வாடா
கரிசக் காட்டு மெட்டு வழி
கட்டிக் கொண்டு நீயும் நானும்
கல்லு மல கடந்து போனும்
நாம ரெண்டு பெரும் மெல்ல
நாட்ட காக்க வேணும் கண்ணா
வாடா கண்ணா வாடா கண்ணா
வாகை சூடி வாடா கண்ணா !

-விவேக்பாரதி
15.06.2014

Comments

Popular Posts