பாரதிக்கு வெண்பா

செந்தமிழ்ப் பாக்களால் நாட்டையே வென்றான்!தீ
முந்திடும் அக்னியின் குஞ்சிவன் - தந்திடும்
முத்துக் கவியெல்லாம் நெஞ்சினைக் கிள்ளும்!பா
வித்தகன் நல்லபார தீ!

-விவேக்பாரதி
12.12.2013

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி