சேமித்தல் இன்பம்

சிறுதுளி சேர்ந்தால் இங்கே
பெருவெள்ளம் ஆகுமேடா!
மனமது நீயும் வைத்தால் - சேமிக்கக்
கணமொன்று போதுமேடா!

பணமெனும் கானல் நீர்தான்
மறைந்து உடன் போகும் முன்னே - நற்
குணத்துடன்  அதையே நீயும்
சேமித்து வைப்பாய்க் கண்ணே!

-விவேக்பாரதி
24.05.2013

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி