முட்களில் ஈரம்

ஊர் முனையில்
உற்சாக உருவத்துடன்
அமர்ந்திருக்கிறார் ஐயனார் !

அதற்கடுத்து,
தாளுண்ட நீரைத்
தேனாகத் தருகின்ற
தென்னை மரத் தோப்பு !

சற்று நகர்ந்தால்,
பச்சைப் பசேலென்று
உயிருக்கு உணவுதரும்
வயல்கள் !
கயல் விளையாடும்
மடைகள் !

கூவும் குயில்கள் நிறைந்த
மாந்தோப்பு !
சுற்றும் காற்றாகப்
பாவாடை வீசத் திரியும்
மாமன் வீட்டு மரகதங்கள் !

புல் மேயும் கன்றுக்குட்டி !
புழுதியில் ஆடும் நாய்க்குட்டி !
என்று
எல்லோரும் ஒருவித
அமைதியில் லயித்திருக்க,

அந்த மூலைவிட்டு
முனியம்மாள் பாட்டியின்
கண்களில் மட்டும்,
நாட்டின் எல்லையில்
வீரரிட்ட வேலியில் பூத்த
முட்களில் இருக்கும்
நேற்று பெய்த மழையின்
இன்னும் காயாத
அதே ஈரம் !

-விவேக்பாரதி
18.10.2013

Comments

Popular Posts