நண்பர்கள் தினம்

தந்தன தனக்குதன தாளம்
நட்பின் ஆழம் ரொம்ப நீளம்
சந்திரன் பூமிக்குள்ள தூரம்
கூட கம்மிதான் தாண்டலாம் யாரும் !

நொண்டி ஆடலாம் வாடா
நொங்கு திங்கலாம் வாடா
உண்டிக் கோல்இது போல
உண்டா ஆயுதம் வேற !

கம்மாக் கரைக்குதான் போவோம்
கெளுத்தி மீனுந்தான் தாவும்
அம்மாளுக்குத் தெரியாம
பாஞ்சு குதிப்போம்டா நாம !

திருட்டு மாம்பழம் இனிக்கும்
மாட்டிகிட்டா மனம் வலிக்கும்
குருட்டுப் பாதையில தப்பு
செஞ்சா திருத்துறது நட்பு !

காலில் முள்ளுஒன்னு தச்சா- இல்ல
காயம் ஒன்ன நாம பிச்சா
தோலுரிச்சு வரும் ரத்தம் - போல
நட்பு வாழ்வுக்கு சித்தம் !

பால ஊட்டுவா அம்மா
பண்ப ஊட்டுவான் அப்பன்
நூல ஊட்டுவார் அய்யா - மூனும்
சேர்ந்தா நட்பெனும் கொய்யா !

வேற என்னநான் சொல்ல
நட்புக்கு எல்ல இல்ல
பாற பதத்துல தேவை
நமக்கு நட்போட சேவை !

-விவேக்பாரதி
03.08.2014

Comments

Popular Posts