சின்ன விளக்கு

நட்ட நடு நிசியில்
தெருவில் நடந்து சென்றேன்
என்னோடு பயணித்தன
தெருவோர மின்விளக்குகள்
திடீரென மின்வெட்டு
திடுக்கிட்டது என் நெஞ்சு
பார்வைக்கு ஒன்றுமே
புலப்படா அந்த நேரத்தில்
வீதியை வழி காட்டியது
வானத்துச் சின்ன மின் விளக்கு !

விவேக்பாரதி
24.04.2014

Comments

Popular Posts