முத்தத்தேன்

சொப்பனத்தில் அற்புதமாய் சொலிக்கின்ற பெண்ணே உன்
சிப்பிமுத்து முத்தங்களின் தேன்சுவையை அனுபவிக்க !
முப்பாலை நான் குடித்து முத்தமிழைத் தான் படித்து
தப்புகளே இல்லா ஒரு தமிழ் கவிதை வடித்தேனடி !

கள்சுவையை உன் உதட்டில் கண்டெடுத்த நாள் முதலாய்
உள்நெஞ்சில் ஏதேதோ செய்யுதடி பொற்கிளியே
முள்ளிருக்கும் ரோஜாவை வண்டுகள் மொய்ப்பதெல்லாம்
உள்ளிருக்கும் உன் இதழின் முத்தத்தேன் சுவைக்கத் தானே !

விவேக்பாரதி
22.04.2014

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி

கவிதை ஆண்டாள் - 1