இயற்கைக் காதல்

மீன்சென்று தாமரையை முத்தமிடும் ! காதலுடன்
மான்சென்று புல்வெளியைத் தான்தழுவும் - தேனுகரும்
வண்டுபோய் மல்லிகையில்  கள்ளிறக்கும் ! என்னவள்
கெண்டைவிழி கண்ட வுடன் !

- விவேக்பாரதி

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி

கவிதை ஆண்டாள் - 1