அவள் + நான் = காதல் நிமிடங்கள்

அவளுடன் நானிருந்த
மணித்துளிகள்
சூரியன் மேல்
விழுந்த பனித்துளிகள்
இரண்டையும்
ஒன்றென்பேன்
பனித்துளி சூரியனுள்
மறைந்து போனது
நான் அவளுள்
உரைத்து போனேன் !

-விவேக்பாரதி
16.02.2014

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி

கவிதை ஆண்டாள் - 1