வாழ்க்கை

கதறிக் கிடந்தால் கிடைக்கும் கவனம்
   கனிந்த முகமோ காதல் புவனம்
சிதறிக் கிடக்கும் சிரிப்பின் பவனம்
   குழந்தை வாழ்க்கை ! ரசிப்பான் எவனும் !

படிக்கச் சொன்னால் மிகவும் கவலை
   முகத்தில் விழுமே கண்ணீர்த் திவிலை
துடித்துத் தாவும் மனதோ தவளை
   மாணவன் வாழ்க்கைப் ! பன்னீர் குவளை !

நிலவைக் கண்டால் காதல் வருமே
   நித்திரை தொலைத்து கனவுகள் தருமே
உலவிட நெஞ்சில் இன்பம் உறுமே
   இளைஞன் வாழ்க்கை ! சிலிர்ப்பைப் பெறுமே !

ஓட வேண்டுமே பணத்தை நோக்கி
   ஒற்றை நாளும் சோர்வை நீக்கி
தேட வேண்டுமே வாழ்வின் பாக்கி
   இயந்திர வாழ்க்கை ! கண்ணீர் தேக்கி !

ஓய்ந்து ஒடுங்கிய வாழ்க்கை முதுமை
   ஒவ்வொரு நாளும் தனித்தனிப் புதுமை
மாய்ந்து இறைவனைச் சேருதல் பொதுமை
   மானுடம் என்பதே உயிருடைப் பதுமை !

-விவேக்பாரதி
08.08.2014

Comments

Popular Posts