கடல்

நேரிசை ஆசிரியப்பா

சிப்பிக்குள் இருக்கும் முத்தைத் தருவாள்
செப்பும் மொழியோ அலையின் ஓசை
கப்பல் ஏறிக் கடக்க
ஒப்புவாள் அன்னை ஓங்கும் கடலே!!

-விவேக்பாரதி
15.12.2013

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி