மனம் விட்டு

மனத்துக்குள் தோன்றிய
வலியை எல்லாம்
மனம் விட்டு
பேசித் தீர்த்து விட்டேன் 
"தங்கள் நம்பரை சரி பார்க்கவும்"
என்ற அழைப்பேசி கணினிப் பெண்ணிடம்!!!

-விவேக்பாரதி
03.06.2013

Comments

Popular Posts