மெட்ரோ ரயில்

அட !
என்ன வேகம்...

மின்காந்த சக்தியினால் கிழித்துக் கொண்டு
    மிடுக்கான வேகத்தில் பாயும் மெட்ரோ !
பொன்னான நேரத்தைக் காக்க நல்ல
   போக்குவரத் தேயிந்த புதிய மெட்ரோ !
நின்றிடவும் இடந்தந்து சொகுசு வேண்டில்
    நீட்டியமர்ந் திடவிருக்கை நல்கும் மெட்ரோ !
என்னகுறை மெட்ரோவில் விலைது வங்கி
    எல்லாமே அதிகமிது தமிழர் மெட்ரோ !

திருக்குறளின் பொன்மொழியை வண்ண வண்ணத்
    தினுசான பலகைகளில் பதித்த மெட்ரோ !
இரப்பவர்கள் வியாபாரி நடமாட் டங்கள்
    இல்லாத ரயில்பயணம் இந்த மெட்ரோ !
அரசியரோ ஆண்டியரோ காசி ருந்தால்
    அனைவரையும் சமமாக மதிக்கும் மெட்ரோ !
பெருகிவரும் வேகத்தின் காலம் தன்னில்
    பெருவரமாய் வந்ததிது சென்னை மெட்ரோ !

செலவழிக்கும் நேரமது சிலநே ரந்தான்
    செல்கின்ற தூரமதோ பலதூ ரந்தான்
உலகத்து நாடுகளின் தரத்தில் எங்கள்
    உயர்தமிழர் ஆக்கிவைத்த ரயில்மின் னல்கள் !
தலைநகரில் சிலவிடத்தில் மட்டும் கிட்டும்
    தாராளச் சேவையிது மெட்ரோ திட்டம் !
பலவுரைகள் பேசுவதில் பயனொன் றில்லை
    பார்க்கவொரு முறையேனும் செல்வோம் நாமே !

-விவேக்பாரதி
12.03.2017

Popular Posts