எடு டாட்டா !!

சேருது பாரெங்கும் கூட்டம்
      பெரும் தீட்டம்  
      உயர் ஊட்டம் - யாரும்
சேர்த்ததில்லை இந்தக் கூட்டம் - இவர்
     தன்னாலெழுந் திங்கேகடல் 

     முன்னால்வரு கின்றாரினி 
ஓட்டம் - இல்லை வாட்டம் ! 

நேரட்டும் நம்ஜல்லிக் கட்டு
      தடை வெட்டு
      பகை முட்டு - இது
 நேர்ந்திடவே பறை கொட்டு - இதைத்
     தெளியாதவர் அறிவேபெற
      வரலாறிதை உயர்வாய்மொழி
இட்டுத் - திசைக் கெட்டு ! (1)

வந்துள்ள கூட்டத்தைப் பாரு
     இது போரு
     கொஞ்சம் சீறு - இங்கு
வந்ததி ளைஞரின் தேரு - அட
      வயதானவர் வரவேயிலை
      வயதாலொரு பெருமையிலை
தேறு ! - இதைக் கூறு !

இந்தத் தமிழரின் நாடு
      செழுங் காடு
      உயர் வீடு - தமிழ்
ஈன்றது தானேபண் பாடு - இதை
      அறியாதவர் தெரியாதவர்
      உயிர்வாழ்வொரு பயனேயிலை
ஓடு - முகம் மூடு ! (2)

சிங்கம் அடக்கிடச் சொல்வார்
      நகை கொள்வார்
      மதி கொல்வார் - இதைச்
 ஜீவன் வதையெனச் சொல்வார் - இவை
      செய்யச்சொலும் பொய்யர்க்கதன்
      மெய்தத்துவம் சொல்லித்தடை
 வெல்வோம் - புகழ் கொள்வோம் !

எங்கிருந்தோ வந்த பீட்டா
     தரும் நோட்டால் 
     தடை போட்டால் - நிற்க
எங்கள் செயல்விளை யாட்டா - மிகத்
     தெளிவாகிய அறிவாளரின்
     கலையாமிதை அறியாயெனில்
பீட்டா ! எடு டாட்டா ! (3)

(ஜல்லிக்கட்டிற்கு ஆதரவாக மெரினா கடற்கரையில் முதலில் திரண்டு ஊர்வலம் சென்ற நிகழ்வினைச் செய்தியில் கண்டதும் எழுதிய பாடல்)

 -விவேக்பாரதி
09.01.2017

Popular Posts