மரகத வீணைபாடகர் அண்ணன் ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி அவர்கள் அனுப்பி வைத்த வாணி படத்தைக் கண்ட கணத்தில் கொட்டிய பாடல் :

மரகத வீணையைக் கண்டிடும் போதே
   மனதினில் இங்கோர் ஆசையெழும் ! - எனைக்
கரத்தினி லிதுபோல் கலைமகள் ஏந்திடக்
   காதலில் நெஞ்சம் ஓசைதரும் !

பார்த்தவுடன் கவி ஊர்த்துவ மாகிடப்
   பாடலும் நெஞ்சில் பொங்கிவரும் - அதில்
வார்த்தெழும் சொற்கள் வரிசையில் வந்தே
   வாணி பதத்தினில் ஆசிபெறும் !

பச்சை நிறப்புயல் இச்சை தரும்விழி
   படரும் கூந்தலும் முகிலாகும் - அதில்
உச்சி குளிர்ந்திடும் உள்மனக் கடலில்
   உற்சா கத்தின் அலையாடும் !

பாதமெ னப்படும் சொர்க்கக் கதவுகள்
   பாலனின் கையில் எட்டிவிடும் - விழும்
போதிலெ னைச்சுடும் பொய்மைகள் நீங்கும்
   பொலிவும் அருளும் கொட்டிவரும் !

ஞானவொ ளிச்சுடர் வந்து நிறைந்திடும்
   நானெனும் ஆணவம் நீங்கிவிடும் - ஒரு
கான மயில்போல் ஆடுமென் நெஞ்சம்
   கண்களில் கண்ணீர் தோன்றிவிழும் ! 


-விவேக்பாரதி
06.05.2017

Comments

Popular Posts