பாரதி தரிசனம்

அவனொரு புனிதன்
அவனொரு புதிரன்
அவனொரு பௌர்னமி 
ஆம்! அவன் தான் பாரதி !

அவனொரு ஞானி
அவனொரு தேனி
அவனொரு சிந்து நதி  

ஆம்! அவன் தான் பாரதி !

நன்றியின் சொல்முன்
நல்ல தருமத்தை
வணங்கும் அவனோர் அசரீரி!

கொன்றிட வந்திடும்
புலியில் அன்னையைக்
கண்டவன்! அவனோர் அகவாசி!

முப்பரிமானச்
சொற்கள் ஏந்திடும்
பாரதி! அவனோர் விஞ்ஞானி !

எப்பொழுதாகினும்
சக்தி நாமமே
ஏற்றிடும் அவனோர் மெய்ஞானி!

அவனொரு மனிதன்
அவனொரு அமரன்!
அவனொரு வாரிதி 

ஆம்! அவன் தான் பாரதி

அவனொரு கவிஞன்
அவனொரு புலவன்
அவனொரு இசை ஜோதி

ஆம்! அவன் தான் பாரதி!!

-விவேக்பாரதி 
10.09.2017

Comments

Popular Posts