புதுவெம்பாவை - வேதம் முழங்கினகாண்3) வேதம் முழங்கினகாண்...

வேதம் முழங்கினகாண்! வேலை இயற்றுதற்காய்க்
காதடைத்த மாந்தர் கடுகி நடந்தனர்காண்!
மாதே இனும்கண் வளருதியோ? பாவையரோ
டாதித் தனிப்பொருள் ஆனை முகத்தனைச்
சோதிமணி சக்தி சொரூபனைப் பாடிட
நீதி யளிப்பான் நினைத்தது நேர்கின்ற
மாதவம் சேர்ப்பான் மணிநித் திலத்தண்ணீர்,
மோதுபுனல் நீராட மூழ்கேலோ ரெம்பாவாய்!!


கருத்து

காலையில் இறைவன் பணி தொடங்குகிறது. அதற்கு அச்சாரமாக கோவிலில் வேதங்கள் முழங்குகின்றன.  அந்தச் சத்தம் உனக்குக் கேட்கவில்லையா? வேலைகளைச் செய்வதற்காக, மக்கள் தங்கள் காதுகளை அடைத்துக்கொண்டு நடக்கிறார்கள். மார்கழி மாதப் பனி தாங்காமல் காதுகளை அடைத்துக் கொண்டு அவர்கள் வேலைக்கு விரைகிறார்கள். பெண்ணே! நீ மட்டும் இன்னும் என்ன தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய்?

இங்கே வந்திருக்கிறோமே, எம் போன்ற பாவையருடன் நீயும் சேர்ந்துகொள்ள வேண்டாவா?  சேர்ந்துகொண்டு, ஆதித் தனிப்பொருளாக, யானை முகம் உடையவனாக, ஒளியே வடிவான சக்தியின் திருவுருவாக இருக்கும் விநாயகனை நாம் பாடிட வேண்டாவா? 

அவ்வாறு அவனை நாம் பாடினால், விநாயகன் நமக்கு நீதி அளிப்பான். அது வாழ்க்கைக்கு உகந்ததாய் இருக்கும். நாம் நினைத்தவை நினைத்த வண்ணம் நடக்கின்ற தவத்தைச் சேர்ப்பான். அதுதான் எத்தனை பெரிய மாதவம். ஆகவே! அவன் புகழைப் பாடிக் கொண்டே, மணிமணியாக முத்துகளைச் சிதற விடுவதுபோல ஓடிக் கொண்டிருக்கும் புனலில் நாம் மூழ்கி நீராடுவோம் என் பாவையே!!


-விவேக்பாரதி
18.12.2017

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி