புதுவெம்பாவை

3)


வேதம் முழங்கினகாண்! வேலை இயற்றுதற்காய்க்
காதடைத்த மாந்தர் கடுகி நடந்தனர்காண்!
மாதே இனும்கண் வளருதியோ? பாவையரோ
டாதித் தனிப்பொருள் ஆனை முகத்தனைச்
சோதிமணி சக்தி சொரூபனைப் பாடிட
நீதி யளிப்பான் நினைத்தது நேர்கின்ற
மாதவம் சேர்ப்பான் மணிநித் திலத்தண்ணீர்,
மோதுபுனல் நீராட மூழ்கேலோ ரெம்பாவாய்!!


-விவேக்பாரதி
18.12.2017

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி