புதுவெம்பாவை

27)

தேவரும் மானுடரும் தேய்க்குண ராக்கதரும்
காவி அணிந்த கடவுளின் தூதரும்
தீவளர் கண்ணன் திருமால் அயன்முதலாய்
யாவரும் போற்றிடும் யவ்வண ரூபனை
மேவி இருபதம் மெச்சிப் புகழ்பாடக்
காவல் அமைப்பான் கருத்தை ஒருங்கிணைப்பான்
தாவும் மனத்தைத் தடுத்திருப்பான்! விக்னேச
தேவன் பெயர்பாடித் தேராவோ மெம்பாவாய்!!


-விவேக்பாரதி
11.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி