புதுவெம்பாவை

21)

எழுத்தறி விக்கும் இறைவன் பதத்தை
வழுத்துதல் நங்கடன்! வண்ணக் குயிலே
முழுதிதை ஓராது மோனத் துயிலில்
விழுந்து கிடப்பாயோ? விக்கினேசன் பேரை
எழுந்து புகழ்ந்தே எழில்நீரில் ஆடி
முழக்கம் இயற்ற முனைவோம்! அதையே
பழக்கமென் றாக்கிடில் பார்த்துநாம் போகும்
வழிக்குத் துணையாவான் வாழ்த்தேலோ ரெம்பாவாய்!!


-விவேக்பாரதி
05.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி