சித்திரக்கவி - அட்டநாக பந்தம்

வெகு நாட்கள் கழித்து, ஒரு  அட்டநாக பந்தம்...
 
பாடல் :

சிவசிவ என்றால்
கவலைகள் போமே!!


-விவேக்பாரதி
14.01.2018

Comments

Popular Posts