புதுவெம்பாவை

22)

எதையோ விழைவோம் எதற்கோ அலைவோம் 
அதிகாலை தொட்டே அதற்கான ஓட்டம்
நிதம்போடு மாட்டம் நிகழ்த்தி இருப்போம்
இதனை அறிந்தும்நீ இன்பத் துயிலில்
கதவை யடைத்துக் களித்திருப் பாயோ?
மதமற்ற வேழம் மகேசன் மைந்தன்
விதிபாச மெல்லாம் விடுவிப்பான்! நாயகனின்
துதிபாடி நீராடித் துன்பறுப்போம் எம்பாவாய்!!

-விவேக்பாரதி
06.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி