புதுவெம்பாவை

26)

விக்கினேசன் பேரை வியந்துநாம் போற்றுகையில்
மிக்கநலம் கூடும் மிளிரும் செழிப்புவரும்
மக்கள் மனத்தில் மகிழ்வே நிலைத்திருக்கும்!
பக்கபலம் சேரும்! பணிவும் திறமையும்
அக்கறையும் நேரும்! அமைதிவரும்! மண்டபத்துள்
புக்கவந்த ஈசர் புறம்நிற்கச் செய்தபிரான்
சிக்கல்கள் தீர்ப்பான் சிலிர்த்தவன் பேர்பாடி
இக்கணம் நீராடி இன்புறுவோ மெம்பாவாய்!! 


-விவேக்பாரதி
10.01.2018

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி