Posts

Showing posts from May, 2020

தமிழில் பேசுற வேகத்துல டைப் பண்ணலாம்

Image
கல்கி ஆன்லைன் மின் இதழில் வெளியான என் கட்டுரை  நம் எண்ணங்கள் எப்படியெல்லாமோ சிறகடித்துப் பறக்கின்றன. மனது, சொற்களைச் சிந்திக்கும் வேகத்தில் எழுதக்கூடிய கைகள் இருந்தால், ஓர் எழுத்தாளனுக்கு எவ்வளவு சிறந்த வரமாக இருக்கும் என்பது நாம் அனைவரும் நினைப்பதுவே. இதனைச் சாதனை செய்யும் வகையில், நாம் வாயாரப் பேசும் சொற்களை எழுத்துகளாகத் தட்டச்சு செய்யும் மென்பொருள்களைப் பலரும் கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர். ஆங்கிலத்தில் மிகவும் பிரபலமாக விளங்கும் இந்த மென்பொருள், தமிழ் போன்ற இந்தியாவின் வட்டார மொழிகளுக்கும் கண்டுபிடிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. ஐ.ஓ.எஸ், கூகுள் வாய்ஸ் டு டைப் தொடங்கி பல செயலிகள் இதில் முன்னோடிகளாகத் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும்போதிலும், தமிழில் நாம் பேசும் தொணியைச் சரியான வேகத்தில் கணித்துப் பிழையின்றி எழுதுவது என்பது குறைவாகத்தான் இருந்துவந்தது. இந்நிலையில், ’ஸ்பீச் நோட்ஸ்’ என்று புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வலைதளத்தில், தமிழில் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நுணுக்கமாகக் கேட்டறிந்து, அதுவரையில் பிழையில்லாமல் தட்டச்சு செய்வதைக் கண்டோம். தமிழில், வேகமாகப் பேசினாலும் மெதுவாகப் பேசினாலும், துல்லியமாகக் கவனி

கிருமியும் பூச்சியும்

Image
முதலில் கண்ணுக்குத் தெரியாத நோய்க்கிருமி நம்மை முடக்கிப் போட்டது! இப்போது கால் மிதிக்கும் அளவு சிறித பூச்சி நம்மை முடிக்கப் பார்க்குது!!  #coronavirus #locustswarm கண்டறியா நுண்கிருமி கால்மிதிக்கும் பூச்சியெலாம் பண்டறியா இன்னல் படுத்துதுவே - குண்டெறிந்து சொந்தவினம் கொன்று சுகித்திருந்த மானிடமே எந்தவிதம் வாழ்வோம் இனி? சீப்பூ கிருமியென்றும் சின்னதோர் பூச்சியென்றும் பூப்பூ வெனவூதிப் போயிருந்தோம் - காப்பார் எவர்வருவார் என்றே அழுகின்றோம்! மைந்தர் தவிக்கின்றோம் பாராளோ தாய்! -விவேக்பாரதி 26.05.2020

வளரட்டும் நோன்பு

Image
கொல்லும் கிருமி கொரோனா ஒருபுறம் வெல்ல முயற்சி மறுபுறம் - அல்லாவுன் வாக்கில் மனிதரினம் வாழ அருளென்னும் நோக்கில் வளரட்டும் நோன்பு!! -விவேக்பாரதி 25.05.2020 இனிய ஈகைப் பெருநாள் நல்வாழ்த்துகள்...

தானமும் தமிழும்

Image
கவிஞர் ருத்ரா ஒரு தானம் மெட்டு வீணையில் மீட்டியதாய் எனக்கு அனுப்பி வைத்தார். அந்த ராகமும் வளைவுகளும் என்னை உடனே பாட வைத்தது. என்ன செய்ய? இசை கேட்டாலே பாடச் சொல்கிறது மனம். அது இறைவனின் லீலை என்கிறது உணர்வு! பலே என்கிறது கேட்டவர்களின் இதழ்... Rudra! அவர்கள் பதிவு...  ஒரு தானம் மெட்டு விணையில் வாசிக்க முயற்சி செய்திருக்கிறேன் - எப்படி இருக்கு, கேட்டு சொல்லவும் என்று அனுப்பியதுக்கு பதில் 8 நிமிடங்களுக்குள், அவன் பாணியில் அனுப்பினான்...!!! வாசித்தது ஆடலரசனை நினைத்து, வார்த்தைகளிலும் ஆக்திரமித்திருந்தான் - சிவன்  😍 . நெகிழ்ந்து விட்டேன், இன்றைய நிறைவுக்கு ஈடு இணையில்லை....!! 🙏 Vivek Bharathi  - நன்றி என்று சொன்னாலும் "பராசக்தியின் அருள்" என்ற பதில் தான் வரும், அருளுடன் ஒட்டிக்கொண்டது என் குடுப்பினையும்  🖤 🖤 ஓம்! வந்தோம் நின்றோம் கண்டோம் தந்தோம் உனது நினைவில் உயிர்கள் உருகும் ஹரசிவனே! இன்பம் துன்பம் ரெண்டும் உனது சந்நிதி தன்னில் அகலென ஒளிதரும்! மலம் அகன்றிடும் மனம் தெளிந்திடும் நெஞ்சம் எங்கும் சிவசிவாயெனும் உனது நாமமே கேட்கும் கேட்கும்! விழிகள் உன்முனம் வழியும் ஆறுகள் மெழுகென உ

சகோதரர்க்கு நன்றி

Image
"சகோதரர்கள் தினமாம்"! என்னவோ புதுசு புதுசா தினங்கள் முளைக்குது! சரி, வாழ்த்த ஒரு வாய்ப்பு... தமைஅணையன் தமையன் தமக்குப்பின் தம்பி உமையளித்த உறவுகளே உங்களுக்கு நன்றி! அமைந்திருக்கும் வாழ்வில் அடுக்கிவைத்த படியில் சுமைகளையும் சுகங்களையும் சுமப்பவரே நன்றி! அப்பாவுக் கப்பா அம்மாவுக் கம்மா எப்போதும் தோழர்களாய் இருப்பவரே நன்றி! தப்புசெய்யும் போதும் தடுக்கிவிழும் போதும் முப்பொழுதும் உடனிருக்கும் மூச்சுகளே நன்றி! சேர்ந்திழைத்த சேட்டை சேர்ந்தடித்த ஆட்டம் சேர்ந்துதிட்டு வாங்கியபின் சிரித்திருந்த நேரம் நேர்ந்தசில சண்டை முத்தமழை எல்லாம் ஊர்ந்திருக்கும் நெஞ்சகத்தில்! உளம்நிறைந்த நன்றி! உடன்பிறந்த பந்தம் பிறந்திடாத சொந்தம் உடலில்கண்ட தில்லையெனினும் உள்ளம்கண்ட பாசம் உடன்கிடைக்கும் நட்பில் உறுதியாகும் நேசம் கிடைத்திருக்கும் சோதரர்கள் யாவருக்கும் நன்றி! என்னகொண்ட போதும் பங்குபோடும் எண்ணம் சின்னச்சின்ன செயலில்கூட வெற்றிநேரப் போட்டி இன்னும்சொல்லச் சொல்ல இதயம்துள்ளும்! வாழ்வில் அன்புசெய்ய மட்டும்வந்த ஆண்டவர்க்கு நன்றி!! -விவேக்பாரதி 24.05.2020 படம் - நானும் என் தம்பியும்...

முயற்றிண்மை

Image
கொடியிலேக னிந்திருக்கும் திரட்சைகண்ட வொருநரி கொடியிலேபி டித்தருந்தத் தாவித்தாவிப் பார்த்தபின் கொடியிலேயி ருப்பதைப்பி டிக்குமாற்றல் இன்மையால் கொடியிலேயி ருந்ததைப்பு ளிப்பதென்று சொன்னதாம்! இதனிலேமு யற்சியின்மை என்பதைப்ப டிக்கிறோம் இதனிலேமு யன்றிடாமல் இழிவுசெய்தல் பார்க்கிறோம் இதனிலேயி ருந்துகற்ற பாடம்யாவும் வாழ்விலே பொதுவிலேய மைத்துவாழப் போகமாகும் வாழ்க்கையே!! (இது சந்த மாத்திரைகளைக் கணக்கில் கொண்டு எழுதப்பட்ட சந்தப்பாடல் அல்ல. பொதுவான ஓசைக்கு எழுதப்பட்டது) -விவேக்பாரதி 07.05.2020

வா பறக்கலாம்

Image
சிறகு விரிந்ததும் வானம் திறந்தது     சீக்கிரம் வா நாம் பறக்கலாம்!  சிதையும் கனவுகளும் பதறும் இதயங்களும்     சீச்சீ! உலகை மறக்கலாம்!  உறவு முகில்களுடன் உணவு தாரையுடன்     உயர்ந்து கொண்டே இருக்கலாம்! நம்  உள்ளம் எதுவரையில் செல்லும் அதுவரையில்     உரிமை என்றுநாம் களிக்கலாம்!! -விவேக்பாரதி  10.04.2020

நம் உயர்வு

Image
  புதுமாண வப்படையும் உருவாக வேண்டும்   பொதுவான வீதிகளில் தமிழ்பேச வேண்டும்   மதுவாகக் கவிதைகளை அவர்வீச வேண்டும்   இதுநேரும் திருநாளே நம்முயர்வு தம்பி   அடையாளம் மறவாத புதுக்கூட்டம் கூடி   படையாக வருகின்ற பலம்யாவும் கண்டு   கிடையாது முடியாது நடக்காதே என்னும்   தடையோடும் நிலைநாளே நம்முயர்வு தம்பி!   இனமானம் மொழிமானம் உயர்வாகப் பேசி சினமென்னும் தீதன்னை வெகுதூரம் வீசி   மனமெங்கும் தெளிவென்னும் விளக்கத்தை ஏந்தக்   கனவுநினை வாகும்நாள் நம்முயர்வு தம்பி!   காலத்தின் ஓட்டத்தில் வீழாத கூட்டம் , வேலைக்கும் காசுக்கும் மாளாத கூட்டம் , நாளைக்கென் றெண்ணுகிற நலமான கூட்டம் , தோள்தூக்கி வரும்நாளே நம்முயர்வு தம்பி!   இளையபடை இனியபடை முன்னேற வேண்டும்   தளையகலத் தடைவிலக நடைபோட வேண்டும்   களையபல களைகளுள அவைநீங்க வேண்டும்   விளையுநிலம் நமதுமனம் விதையெண்ணம் தம்பி!! -விவேக்பாரதி

மரகதப் பஞ்சகம்

Image
எப்போதோ மதுரைக்குச் செல்லும் ஒரு ரயில் பயணத்தில், நள்ளிரவில் விழித்து எழுதிய மரகதப் பஞ்சகம். இன்று நண்பர் Shyam Sankar வரைந்திருக்கும் படங்களுடன்.... மீனாட்சி வந்தாள் மிரட்டிக் கவிகேட்டாள்  நானென்ன செய்வேன் நயந்துரைத்தேன் - வானந்  திறந்தது வெள்ளி சிரித்தது தாளில்  பிறந்ததிப் பாட்டுப் படை!  பச்சைப் பசுந்தங்கம் மேனியில் நீவினாய்     பார்க்கவோ தங்கமானாய்  பாதாதி கேசத்தைப் பாட்டுக்குள் வைக்கின்ற     பாவலர்க் கொளியாகினாய்!  நச்சைப் பொழிந்தாடும் நல்லரவைக் கண்டத்தில்     நலம்சூடப் பாடியாடும்  நாவரசர் கவிதைசொலும் பூவரசர் பொருதிவர     நாணத்தில் மையலாகினாய்!  இச்சைக்கு கந்தவிரு மனையோடி ருக்குமுரு     கையனின் வேலாகினாய்!  இங்ஙாவெனக்குழவி யழுகுரல் கேட்டதும்     இதழோரம் பாலாகினாய்!  மச்சத்தை விழிமேலும் கொடிமேலும் வைக்கின்ற     மண்ணாதி மன்னரரசே!  வளமான மதுரையின் இளமானெ னத்திகழ்    மரகதமே மீனாட்சியே!! செந்தூரில் தமிழ்கண்ட குருபரன் பாட்டினில்     சேயாய்த் தவழ்ந்தவள் நீ!  செம்மைத் தமிழ்ப்புலவர் உம்மைப் புகழ்ந்ததிலும்     செம்மாந்து நிற்பவள் நீ!  தந்ததன சந்தமழை கொஞ்சிவர அருணகிரி     தமிழ்பாடுங் கிளியாகி