வளரட்டும் நோன்பு

கொல்லும் கிருமி கொரோனா ஒருபுறம்
வெல்ல முயற்சி மறுபுறம் - அல்லாவுன்
வாக்கில் மனிதரினம் வாழ அருளென்னும்
நோக்கில் வளரட்டும் நோன்பு!!

-விவேக்பாரதி
25.05.2020

இனிய ஈகைப் பெருநாள் நல்வாழ்த்துகள்...

Comments

Popular posts from this blog

மரகதப் பஞ்சகம்

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மாதங்களில் அவள் மார்கழி