காவியும் கருப்பும் சந்தித்துக் கொண்டால்? | இரட்டைக் கவிதை | விவேக்பாரதி, பாம்பன் மு பிரசாந்த்Comments

Popular posts from this blog

கவிதை ஆண்டாள் - 1

மரகதப் பஞ்சகம்

மாதங்களில் அவள் மார்கழி