Posts

Showing posts from December, 2020

பாரதி ஒரு புயல்

Image
- இலக்கியச் சாரல் அமைப்பின் இணைவழிக் கவியரங்கில் படைக்கப்பட்ட கவிதை -    சத்தமே இன்றி தவழ்கின்ற மாக்கடல் சீரும் – கரை மீறும் சட்டச் சடசட என்றுடன் காற்றுவந் தாடும் – அலை யோடும் மொத்த மரங்களும் சூறையில் சிக்கிட மோதும் – வலி ஓதும் மூளும் புயல்வர இத்தனையும் நிஜ மாகும் – பொது வாகும்   அதுபோல், கண்ணில் தீப்பொறி நெஞ்சில் தவவெறி கவிதைத் தமிழின் சாரதி – இந்த மண்ணில் புதுநெறி வகுக்கப் பிறந்தவன் மாபெரும் புயலே பாரதி!   தேசம் முழுவதும் நாசம் நடைபெற தேய்ந்து கிடந்திடு பொழுதினில் – ஒரு ஓசை இன்றியே அடிமைத் தளைநமை ஒடித்து வளைத்த வேளையில், நேசம் எனுமொரு அமுதைத் தாங்கியே நேரில் பூமியில் வந்தவன் – தன் ஆசை அனைத்தையும் யாரும் ரசித்திடும் அருங்கவி யாகவே தந்தவன்   எதிலும் துள்ளல்கள் எங்கும் பாய்ச்சல்கள் எல்லா வேளையும் கர்ஜனை – சிறைக் கதவுகள் இடிபட விலங்குகள் பொடிபட   கனல்கள் தெறிக்கும் சிந்தனை நதியாய் அன்பினில் மழையாய்க் கருணையில் ஞானத்தில் பெரும் கடலவன் – பகை உதிக்கும் பொழுதினில் உடனே எழுந்ததை உருவில தாக்கும் புயலவன்   கண்ணில் தீப்பொறி நெஞ்சில் தவவெறி கவிதைத் தமிழின் சாரதி – இந்த மண்ணில் புதுநெறி வகுக்கப் ப

ஏசுவை வரவேற்போம்

Image
யூத நிலத்தினில் காத லரும்பிட      உத்தமன் தோன்றுகிறான் – திரு மாதவள் மேரியின் மேனியில் தெய்வத      மாமணி தோன்றுகிறான் பெத்தல கேமெனும் முத்தொளிர் பூமியில்      பேரிறை தோன்றுகிறான் – ஒரு சித்திரம் போலரும் மட்டுத் தொழுவினில்      சிரிப்புடன் தோன்றுகிறான்   உலகவர் யாத்ரிகர் ஆகிடவே அவன்      ஒளியுடன் தோன்றுகிறான் – பெரும் உண்மையின் தூதுவன் மக்களை உய்த்திடும்      உறுதியில் தோன்றுகிறான் மலரினும் மெல்லிய உள்ளம் படைத்தவன்      மண்ணிதில் தோன்றுகிறான் – அருள் மாரி வழங்கிட ஏசு வெனும்கரு      மாமுகில் தோன்றுகிறான்   அன்பெனும் மந்திரம் உச்சரிக்க சிறு      ஆண்டவன் தோன்றுகிறான் – தன் அற்புத சக்தியில் அறிவு புகட்டிட      அதிசயன் தோன்றுகிறான் துன்பங்கள் தாங்கியும் ஆசிகள் சேர்த்திட      தூதுவன் தோன்றுகிறான் – சிறு தொழுவினில் வைக்கோல் வெளியினில் புதிதொரு      சூரியன் தோன்றுகிறான்   தேவதை யாவரும் பூமழை தூவிட      தேவனே தோன்றுகிறான் – நம் தேவைகள் யாவையும் தானெனச் செய்திடும்      செய்கைகள் தோன்றுகிறான் நாவுள மனிதர்கள் யாவரும் வாழ்த்திட      நல்லவன் தோன்றுகிறான் – இந்த நானிலம் முழுவதும் புனிதம் அடைந்திட     

மாதங்களில் அவள் மார்கழி - 2

Image
( அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்)   மணக்கும் துளசி மாடத்து   மண்ணில் உதித்த மாமணியே அணைக்கும் பெருமாள் தோள்தழுவும் அலங்கல் தரித்த மாதரசே கணைக்கும் குதிரை யானையொடு கனவில் மாலைக் கண்டவளே நினைக்கும் செய்கை நிகழுமென நிஜத்தில் சொன்ன புதியவளே (11)   புதுமை உன்றன் பாட்டுநடை புலவர் மெச்சும் ராஜநடை! பதுமை நெஞ்சின் ஆசையெலாம் பதித்து வைத்த தேவகதை! முதுமைத் தந்தை மொழிவழியே முகிந்த கண்ணன் ராகமெலாம் எதுகை மோனை இயைபுகளாய் எழுந்து வந்த கவிதைவிதை! (12)   விதைத்தாய் காதல் பக்தியிலே விதந்தாய் காமம் காதலிலே கதைத்தாய் கண்ணன் பெண்மனத்தில் காட்டும் ஜாலம் அத்தனையும் எதைத்தான் முன்னாள் பெண்ணினமே ஏந்தி மறைத்துக் காத்ததுவோ அதைநீ கொஞ்சும் மொழிகளிலே அமைத்தப் போட்டாய் பாதையொன்றே! (13)   ஒன்றும் மனத்தின் எண்ணமெலாம் ஒழுக்கம் மிகுந்த வகையினிலே அன்று கொடுத்த தனைத்தையும் ஆழ்ந்து படித்தால் காதல்வரும் தென்றல் வந்து தொட்டணைக்க தேகம் சிலிர்க்கும் தன்மையதாய் மன்றில் சொன்ன கவிதைகளை மனதில் படிக்கப் பரவசமே (14)   பரவ சத்தில் எழுதியதா? பார்த்துச் சுகித்துச் சொல்லியதா? உரசி ஆசை ஒவ்வொன்றும் உயர்த்திப் பார்த்துப் பேசியதா? மு

மாதங்களில் அவள் மார்கழி

Image
  அரங்கனையே வேண்டி அகத்திருத்திப் பாட்டுச் சுரங்களையே தந்த சுடரே - வரங்களைப்போய் யாமெங்கே தேட எமக்கெதிரில் ஆண்டாளாய்ப் பூமகளே நின்றிருக்கும் போது ! ( 1)   போது புலர்ந்ததும் பொன்னான உன்குரலில் மாதை எழுப்பும் மகிமையளே - மாதவனின் தேமார்பை அல்லாது தீண்டேன் பிறவெனும் பாமாலை காதல் படிப்பு ! (2)   படித்தவ ருண்டு பரிமளமுன் வாழ்க்கை பிடித்தவ ருண்டடி பின்னும் - நடிப்பெதற்கு காதல் கவித்துவத்தை காளையர்க்குக் கற்பித்த மாதர் விளக்கே மகிழ்வு ! (3)   மகிழ்வுடன் துக்கம் மனக்கலக்கம் வந்தால் அகந்தேடும் உன்றன் அரும்பா - ஜெகன்னாதன் கண்சிரிக்கும் காட்சிதனைக் கண்டாலும் என்கண்ணின் முன்சிரிக்கும் உன்றன் முருகு ! (4)   முருகிளம் தேனுனக்கு முத்தமிழ்ச் சொல்லில் உருகிவிழும் உள்ளம் உரைத்து - மருகி படித்தவரைப் பெண்ணாக்கி பாழ்காதல் நோய்தான் பிடித்தவராய் செய்தல் பிழைப்பு ! (5)   புகலுவது காதலிடை பூணுவது பக்தி அகிலுடைய வாச அரும்பே - நகிலிணைகள் மாதவனைத் தீண்டுமுன் வந்திதழைத் தீண்டியதே சீதமிகு பாடல்களோ செப்பு ! (6)   செப்பு மொழிகவிதை செய்த மயக்கம்போல்

கருநிறக் கூந்தலும் மருளும் கண்களும்

Image
பாலாடைக் கட்டியடி – உன்னுடல்       பஞ்சணை மெத்தையடி  நூலாடை மூடிடினும் – நீயொரு       நெய்ரவைப் பொங்கலடி கருநிறக் கூந்தலடி – அவைபுது       கார்த்திகை வானமடி  மருகிடும் கண்களடி – அவையந்த       வானத்து மீன்களடி  ஆடைகள் மேகமடி – நீயொரு       அற்புத பானமடி  ஜாடைகள் வேதமடி – உனக்குள      சாயல்கள் தெய்வமடி புன்னகை முத்துகளாம் – இதழதை        புதுக்கிடும் சிப்பியடி  மென்னகை ஒன்றிருந்தால் – பிறகெந்த       மேன்மையும் தேவையில்லை  பார்வை படும்தொலைவில் – விரல்கள்       பட்டிடும் தூரத்தில்நாம்  சேர்ந்திருந்தால் போதும் – அதிலென்       ஜீவன் அடங்குமடி!! அன்பு நண்பர் ஷ்யாம் சங்கரின் ஓவியத்துக்கு நன்றி.  #மௌனமடி நீயெனக்கு -விவேக்பாரதி 11.12.2021